Voor persoonlijke groei en zorg voor geestkracht en energie in je leven en werk Zin-in Je Leven Vanuit onbewust naar bewust gedrag!

Zin-in Je Leven heeft als missie om mensen weer in contact te brengen met zichzelf. Om te leren luisteren naar en te zorgen voor hun lichaam, wensen, verlangens, emoties, behoeften en ambities. Weerstanden en beperkende overtuigingen wegnemen en bekrachtende overtuigingen neerzetten. Dit om dàt te gaan bereiken wat je wilt, en de beweging te maken naar balans en evenwicht in je leven. Zodat elke kracht en energie in je lichaam alles weer laat stromen. Elk mens heeft die krachten als hulpbronnen in zich en kan deze gaan gebruiken. Het gevolg is dan dat je weer met plezier en kracht in het leven gaat staan!


Tijdens een coachingstraject wordt er gewerkt aan het vergroten van je zelfbewustzijn. Inzicht krijgen in je denken en voelen is essentieel en de basis voor het gaan vergroten van jouw (zelf)inzicht en het eventueel wegnemen van belemmeringen. Dit maakt dat je je eigen weg en gevoel kan gaan volgen. Bij de coachingsgesprekken sta jij centraal, samen kijken naar gedrag, overtuigingen en gevoelens en de uitwerking daarvan in je dagelijks leven. Wij luisteren aandachtig, evalueren, motiveren en geven je eerlijke feedback. Samen maken we een actieplan en ondersteunen je eventueel tijdens de uitvoering met als resultaat een blijvende verandering neer te kunnen gaan zetten.


Zin-in Je Leven is gericht op de levenskrachten/energieën die nodig zijn voor balans in een mensenleven en dan ook op gericht zijn je een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden. Zin-in Je Leven is een organisatie die dus dat maatwerk levert en zal alles in het werk stellen om aan je verwachtingen te voldoen!

Wij zouden graag jouw vertrouwen winnen door de beste dienstverlening aan te bieden die er in onze sector bestaat.

Missie